În municipiul Oradea, în urma evenimentelor din 1989, secţiile cu predare în limba română, care funcţionaseră până atunci alături de cele ale minorităţilor, au fost nevoite să se constituie în unităţi şcolare separate. Această schimbare a fost posibilă datorită drepturilor câştigate de minorităţile naţionale de a-şi crea propriile instituţii de învăţământ. O astfel de unitate s-a constituit în municipiul Oradea încă de la începutul anului 1990. Este vorba de Liceul Teoretic Aurel Lazăr, situat în partea centrală a oraşului, la intersecţia străzii Mihail Kogălniceanu cu Avram Iancu.

Data naşterii acestei instituţii şcolare este 12 februarie 1990, această zi fiind considerată, de atunci, Ziua Liceului.

Numele liceului, Aurel Lazăr, a fost ales de Budiuri Petru, profesor de istorie şi ştiinţe socio-umane. Deşi în Arhiva liceului nu există niciun document care să susţină acest lucru, cele 6 cadre didactice, care au predat în această unitate de învăţământ încă de la naşterea sa (Luminiţa Zamfira Vînturache – prof.de lb. română, Liana Popa – prof. de lb.engleză, Chira Carmen – prof. de engleză, Ana Tuduce – prof. biologie, Rodica Mihaela Turcaş – prof. de chimie, Rodica Angela Juncu (fostă Sabău)Sabău – prof. de chimie şi prof. Livia Ghiurcuţa – prof.de istorie(fostă Mogoş), susţin această ipoteză.

De ce acest nume? S-a avut în vedere conexiunea existentă între lupta acestui patriot local care a fost Aurel Lazăr şi lupta secţiei române a Liceului Industrial nr. 5 pentru crearea propriei sale instituţii şcolare, în condiţiile în care se punea problema dispersării ei de la acest liceu în întreg municipiul Oradea şi în judeţul Bihor.

Pe data de 18 ianuarie 1990, în cadrul Liceului Industrial nr.5 situat pe Str. Moscovei nr.1 din Oradea, cadrele didactice ale secţiei române, reunite într-o adunare, precizau că „pentru a asigura în perspectivă stabilitatea tuturor profesorilor, inginerilor, maiştrilor, precum şi prevenirea dispersării claselor de elevi şi a cadrelor la alte şcoli, începând cu 1 septembrie 1990, prin transformarea Liceului Industrial nr. 5 în liceu cu limbă de predare maghiară, s-a hotărât de către toate cadrele didactice române şi delegaţia elevilor români, maiştri, ingineri constituirea secţiei române în unitate şcolară distinctă, în cadrul clădirii noului liceu „Ady Endre” cu limba de predare maghiară şi alegerea separată a conducerii şcolii”.

În urma demersurilor făcute la Bucureşti de către prof. Sfârlea Doina ( profesor de limba şi literatura română) şi prof. Turdeanu Gheorghe (profesor de istorie) ştiinţe sociale, secţia română a Liceului Industrial nr.5 a primit aprobarea Ministerului Educaţiei de a se constitui în unitate şcolară, într-o clădire separată de liceul amintit.

În data de 23 martie 1990, în cadrul Adunării Generale a oamenilor Muncii din Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, la care au fost prezenţi 25 de prof. (din totalul de 27, 2 bolnavi), 5 ingineri, 3 maiştri, 3 membri ai personalului TESA şi de întreţinere, s-a hotărât alegerea conducerii şcolii conform notei telefonice a Inspectoratului şcolar al judeţului Bihor: director prof. Turdeanu Gheorghe (35 voturi pentru, 1 împotrivă), iar director adjunct prof. Sfârlea Doina (35 voturi pentru, 1 împotrivă).

În tot răstimpul de la înfiinţare şi până azi liceul nostru şi-a căutat o identitate şi o dimensionare optimă, asigurată de o conducere inteligentă tinzând spre un număr optim de clase (24) pe termen mediu, prin planuri de şcolarizare viabile, interesante şi atractive pentru publicul căruia i se adresează.
Din corpul profesoral al acestui liceu au făcut şi fac parte nume cu sonoritate în categoria noastră socio-profesională, care au dat în timp carate şcolii şi girul încrederii cetăţenilor în calitatea procesului instructiv-educativ săvârşit în acest lăcaş de instrucţie şi educaţie.