Misiunea și însemnele școlii     

 

      Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea se constituie într-o organizaţie complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire la standarde europene, în perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaştere şi a promovării dezvoltării durabile.

       Misiunea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este de a forma elevii, prin abordare transversală şi interdisciplinară, în următoarele domenii de competenţe-cheie:

 • comunicare în limba maternă
 • comunicare în limbi străine
 • tehnologia informaţiilor şi comunicării
 • a învăţa să înveţi
 • a învăţa să faci
 • a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi
 • a învăţa să fii

 

 • Sigla liceului

        Managementul de bună calitate a dus la crearea siglei liceului în anul 2003. Aceasta poate fi regăsită pe toate documentele oficiale ale şcolii şi împreună cu insigna instituţiei reprezintă mândria elevilor şi a profesorilor deopotrivă.

 • Cartea de onoare

        În cartea de onoare a şcolii se păstrează conducerea liceului de-a lungul timpului, colectivul de profesori şi promoţiile de elevi precum şi gândurile lăsate de oameni de seamă care au vizitat această instituţie.

 • Placheta şefilor de promoţie

       Începând cu anul 2000 cel mai bun elev din promoţia sa a fost distins cu o plachetă de onoare însoţită de o sumă de bani, conducerea şcoli recompensând astfel performanţele meritorii ale elevilor săi pe parcursul celor 4 ani de liceu.

 • Revista „Lăzăriştii”

      Profesorii şi elevii Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” au relansat în decembrie 2007 revista „Lăzăriştii”. Apărută iniţial în 1997 sub forma unui ziar la iniţiativa profesoarei Luminiţa Vînturache, publicaţia a fost răsplătită cu premii în fiecare an, la Concursul de Reviste şcolare organizat de Casa de Cultură a Municipiului în colaborare cu „Revista Familia”.

      Relansarea publicaţiei sub forma unei reviste de cultură a fost realizată la iniţiativa conducerii şcolii şi sub îndrumarea profesorului coordonator Elvira Groza, dar şi a profesorilor corectori Elena Dumitraş şi Flavia Oprean. Din colectivul de redacție inițial făceau elevii: Valeriu Cuc (redactor şef şi proiectant grafic), Claudia Marta (redactor) și Rareş Negruţ (redactor). Redacţia şi-a schimbat componenţa simultan cu generaţiile de elevi, redactori şefi au fost în aceşti ani Eduard Mitra, Maria Leuce, Marius Popescu. În componenţa actuală a redacţiei este Marius Bondar, Dragoş Căvăşdan, Marian Bora, Lasak Vladko, Diana Creţiu, Vanesa Andor şi Georgiana Tănase. Se pregătesc să preia redacţia elevii din clasa a X-a C, profil Filologie-Jurnalism. Ultimele numere fiind deja pregătite pentru tipar de către Răzvan Dobai, Mhai Fechete, Alexandra Ciarnău şi colaboratori ai acestora.

       Specificul cultural al revistei se menţine prin secţiunile de la care „Lăzăriştii” nu abdică: Editorial, Cronică de film, Recenzie de carte, Interviu, Creaţie, Lecţia despre, Experienţe inedite, Diverse… An de an revista a fost premiată la diferite concursuri naţionale fie pentru unele dintre secţiunile sale, fie în ansamblu. De pildă, în 2012 revista a obţinut premiul I în cadrul Concursului Naţional de Publicaţii Şcolare, Iaşi, pentru specificul său cultural.

      Revista este realizată prin contribuţiile elevilor şi ale profesorilor. Este permanentă invitaţia adresată tuturor de către revista „Lăzăriştii” de a publica în paginile sale creaţii, experienţe, pledoarii, diverse. Revista, cu un tiraj de 500 de exemplare, apare trimestrial şi costă 9 lei, bani folosiţi pentru realizarea următoarelor ediţii.