Graficul desfășurării examenelor de diferență pentru transferul elevilor, începând cu modulul IV, anul școlar 2022-2023 Situația locurilor disponibile pentru transferul elevilor începând cu modulul IV, an școlar 2022-2023 Cerere de transfer Acordul părinților pentru transferul copilului minor Procedura operațională privind transferul preșcolarilor și elevilor 2022 – 2023