Bibliografia pentru absolvenţii clasei a V-a, anul şcolar 2021-2022, se poate descărca, aici 

Atenţie:
• operele din literatura română sunt obligatorii şi se vor citi în ordine, aşa cum apar în listă;
• *pentru basme străine: un basm rusesc, unul maghiar, unul arab, unul rrom, unul francez si unul german;
• **fragmentele de text se referă la patru legende sau mituri pe care elevii le vor alege.


BIBLIOGRAFIE 2021 5