În conformitate cu Art. I alin. 6 din Ordinul MEC 4248/13.05.2020 
 
„Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație- tip în care se menționează  faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației , poate modifica după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinți/reprezentanții legali ai acestuia.”
 
 
e.mail alazar1990@yahoo.com
 
    ORAR 
LUNI 22.06.2020
16.00 – 19.00
MARȚI 23.06.2020
8.00 – 12.00
Notă:
CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC „AUREL LAZAR” ORADEA
Domnului Președinte al Centrului de Examen Prof. dr. Carmen Chira