ANUNȚ

ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-A

An școlar 2020-2021

 

Depunerea cererilor:                 11.05.2020 – 12.06.2020

Documente necesare:

  • Cererea de înscriere;
  • Certificatul de naștere a copilului;
  • Cartea de identitate a părintelui.

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Se completează CEREREA DE ÎNSCRIERE (model tipizat) care se găsește se site-ul liceului alazar.ro;

  • Cererea completată, o copie a certificatului de naștere a copilului și o copie a cărții de identitate a părintelui se transmit la școală pe adresa alazar1990@yahoo.com;
  • Data de susținere a examenului de selecție la Limba și literatura română urmează a fi comunicată pe site-ul liceului;
  • Pentru informații suplimentare
  • telefon 0259436208
  • mail alazar1990@yahoo.com

            

                Director,                                                                                                                     Secretar șef,

  prof. dr. Carmen Chira                                                                                                 Gianina Uivaroșan

 

  • Descărcați cererea de înscriere în clasa a V-a,  aici
  • Descărcați tematica și bibliografia pentru examenul de selecție pentru constituirea clasei a V-a la limba  și  literatura  română, aici