Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România (FICE România) vă  multumeste  pentru  buna  colaborare  din  anul  precedent  si  va supune  atenției  proiectele  derulate de organizația noastră  ,

·       Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii “Bucuria lecturii”, aflat la a XVI-a ediție. cuprins, în anul școlar 2019-2020, în Calendarul Activităților Educative fără finanțare MEN, aprobat prin OMEN 5597/16.12.2019, Anexa 1, poziţia 124.Înscrierea la aceste proiecte educaționale nu este condiționată de plata vreunor taxe de participare și se realizează, pe baza fișelor de înscriere (de asemenea, atașate), la adresa bucurialecturii2014@yahoo.com, până la data de 15 februarie 2020.

·       Proiect național de dezbatere și intervenție socială    – “Adolescenții, încotro?” sprijinit  de  Ministerul  Educatiei  si  Cercetării-România.

             Data limită de transmitere a fișelor de înscriere: 15 februarie 2020 pe  adresa  fice.romania@yahoo.com