Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat – primul document din secțiunea Cadru normativ).

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

2 – 5 iunie

Înscrierea elevilor

5 iunie 2020

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 

Limba și literatura română – probă scrisă

17 iunie 

Matematica – probă scrisă

18 iunie

Limba și literatura maternă – probă scrisă

22 iunie

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

23-26 iunie

Soluționarea contestațiilor

27 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor